pismo ikona
šport TV 1 logo
08:45
Mlada Boleslav - Slavia Praha Češka liga
šport TV 2 logo
08:45
Mouscron - Club Brugge Belgijska liga
šport TV 3 logo
08:45
Kiel - Vardar EHF Liga prvakov

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “NOGOMETNA DOŽIVETJA”

Avtor: Gregor Kovačič
18. 1. 2018, 17.13

Pravila nagradne igre »NOGOMETNA DOŽIVETJA«

 Organizator nagradne igre

Ta pravila določajo način organiziranja nagradne igre »NOGOMETNA DOŽIVETJA« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Sberbank banka d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Ide@l Mastercard kartice in blagovne znamke Sberbank.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 15. januarja 2018 do vključno 23. aprila 2018.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, šteje za neveljavno in ne bo upoštevana v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje tako, da:

–  v času od 15. januarja 2018 do 31. marca 2018 naroči Ide@l Mastercard kartico s kodo SPORTTV prek spletnega mesta www.sberbank.si/ideal-sporttv ali zanjo zaprosi v eni izmed poslovnih enot banke Sberbank ali

– na naslov Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana pošlje dopisnico z znamko in pripisom »Marketing – Za nogometna doživetja« z odgovorom na nagradno vprašanje: » Na do koliko obrokov lahko kupuješ z Ide@l Mastercard kartico?«. Dopišite tudi vaš elektronski naslov, da vas bomo lahko obvestili o žrebu.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

 1. Nagrade

Nagrajenci v nagradni igri »NOGOMETNA DOŽIVETJA«  prejmejo:

– 2 karti za ogled derbi Inter – Milan v Milanu 4.3.2018 – prejme nagrajenec žreba iz dne 26.2.2018

– 2 karti za ogled tekme Udinese – Inter v Udinah, dne 6.5.2018 – prejme nagrajenec drugega žreba iz dne 23.4.2018

 1. Izbor nagrajencev

Žrebanje bo potekalo v dveh krogih:

dne 26. februarja in 23. aprila 2018 ob 12. uri na sedežu banke Sberbank. Žreb bo potekal elektronsko, z naključnim generatorjem www.random.org. Za nagrade se izžreba po ena rezerva.

V prvi krog žrebanja so uvrščeni vsi, ki Ide@l kartico, ki so jo naročili s kodo SPORTTV, prejmejo do vključno 25. 2. 2018, v drugi krog pa vsi, ki Ide@l kartico prejmejo do 22. 4. 2018. Dopisnica za prvi krog žrebanja mora prispeti do 18.2.2018, za drugi krog pa do 18.4.2018 na sedež banke.

O žrebu se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, imenih in priimkih ter kontaktnih podatkih nagrajenca. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žreba so dokončni.

 1. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo na dan obeh žrebanj o nagradi obveščeni na njihov elektronski naslov in objavljeni na www.sberbank.si in Facebook profilu Sberbank – Za male in velike želje.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z objavo njegovega imena in priimka na spletni strani www.sberbank.si.

 1. Prevzem nagrad
 • Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju v 2. dneh po prejetem obvestilu o nagradi sporoči svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, e-mail naslov, telefonsko številko in davčno številko v odgovoru na mail s katerim je bil obveščen o prejetju nagrade.

Če se nagrajenec na obvestilo o nagradi najkasneje v 2. dneh od prejema obvestila na obvestilo ne bo odzval, bo organizator obvestil drugega izžrebanega kot rezervo. Le ta mora izpolniti pogoje za prevzem nagrade. V nasprotnem primeru nagrada ne bo podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika za uporabo  njegovih osebnih podatkov za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacijo, za raziskave trga, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih banke in z banko povezanih družb, pošiljanje izobraževalnih vsebin, ki se nanašajo na bančne produkte in storitve ter pošiljanje vabil na dogodke. Banki dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov kot npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugi. Banka se zavezuje, da bo hranila, obdelovala in varovala osebne podatke v skladu z zahtevami ZVOP-1. Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih in na svoji spletni strani objavi imena nagrajencev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer na e-poštni naslov info@sberbank.si.

 1. Preklic sodelovanja

 Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri, in sicer s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@sberbank.si, na podlagi katerega se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 1. Reševanje pritožb

V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 1. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo

 Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na www.sberbank.si/ideal-sporttv

 1. Končne določbe

Ta pravilnik je z dnem sprejema objavljen na www.sberbank.si/ideal-sporttv in začne veljati z dnem sprejetja.

Sberbank d. d. si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek www.sberbank.si.  V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Iz izbora bodo izločene vse ideje, ki bi lahko na kakršen koli način bile žaljive.

Organizator ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Če nastopijo okoliščine, na katere organizator nima vpliva (višja sila), lahko odpove nagradno igro ter o tem ustrezno obvestita udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Za vse morebitne spore nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a

1000 Ljubljana                                                                                              Ljubljana,15. januar 2018

Priporočamo še

1

Brat Nejc pridno snemal, Tim pa letel kar 40 metrov (VIDEO)...Več

2

(INTERVJU) Aleš Mertelj: Nobenih težav ne bi imel s povratkom na Češko...Več

3

In vendar se (znova) kotali...Več

Najbolj brano ta mesec

1

Portret legende: Alessandro Del Piero...Več

2

FOTO: Ruska atletska lepotica: Ponudili so mi 200.000 mesečno...Več

3

Iz Beneventa: Slovenci, to je vaš nov Josip Iličić...Več