šport TV 1 logo
16:45
Cagliari - Roma Serie A
šport TV 2 logo
17:45
Juventus - Inter Serie A
šport TV 3 logo
17:55
Železničar - Vardar SEHA Liga

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “ŠPORT TV za DRES Ronalda, Juventus – Inter 2018”

Avtor: Gregor Kovačič

1. člen: Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Nagradna igra ŠPORT TV za DRES Ronalda, Juventus – Inter 2018« (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: ASPN d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, matična številka 2189704000, davčna številka: 24319007 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 6. 12. 2018 do 7. 12. 2018 do začetka dvoboja  Juventus – Inter. Vsi udeleženci, ki na našem FB profilu pod objavo nagradne zapišejo komentar, s tem pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

2. člen: Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z gledalci in obveščanje o vsebinah in ostalih aktivnostih ŠPORT TV. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. člen: Udeleženci
Nagradna igra poteka preko uradnega Facebook (v nadaljevanju FB) profila ŠPORT TV. V nagradni igri za nagrade lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali izven meja Slovenije, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji ter na FB objavi oddajo svoj odgovor na nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje se glasi: Zapišite v kateri minuti dvoboja Juventus – Inter (7.12.2018) bo po vašem mnenju Cristiano Ronaldo dosegel zadetek? Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in s svojimi osebnimi podatki.
V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji in izvajalci nagradne igre, to so zaposleni v ASPN d.o.o. in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).
– elektronski naslov
– ime in priimek
– naslov bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).
Osebni podatki bodo uporabljeni za žreb nagrajenca, objavo nagrajenca na Facebook strani ŠPORT TV, pozivu nagrajenca o prevzemu nagrade in pozivu k predložitvi osebnih podatkov za prevzem nagrade ter za obveščanje o nadaljnjih marketinških aktivnostih (novice, obveščanje o ponudbi in programskem sporedu) na področju delovanja in dejavnosti organizatorja po poteku nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre podajo privolitev za uporabo, upravljanje in obdelavo podatkov za namene te nagradne igre, na ta način se strinjajo, da so v primeru pravilnega odgovora vključeni v žreb za eno od nagrad. Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu info@sport-tv.si ali prek zasebnega sporočila na ŠPORT TV FB strani.

4. člen: Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da pod objavo nagradne igre zapišejo minuto v kateri menijo, da bo Cristiano Ronaldo dosegel zadetek na dvoboju Inter – Juventus. (7.12.2018). Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le z enim komentarjem in navedeno samo eno minuto.
Komentarjev oddanih po začetku dvoboja ne bomo upoštevali/spremenjenih oz popravljenih komentarjev prav tako ne bomo upoštevali.
Večkratnih komentarjev iste osebe oz. istega FB profila v zaključku nagradne igre ne bomo upoštevali.
V primeru več pravilnih napovedi bomo nagrajenca izžrebali.
V primeru, da Cristiano Ronaldo na zgoraj omenjenem dvoboju zadetka ne bo dosegel, nagrade ne bomo podelili.
V primeru, da Cristiano Ronaldo na dvoboju ne bo igral, se nagradna igra ne izvede in dres se ne podeli.

5. člen: Nagrade
V nagradnem skladu je:
– 1 x dres nogometnega moštva Juventus, v vrednosti 38,00 €.
Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva in za nagrado ni mogoče zahtevati njene denarne protivrednosti.

6. člen: Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki
Pregled komentarjev in morebitno žrebanje bo potekalo 7.12 2018 ob 23.00 uri na sedežu podjetja ASPN d.o.o., izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Žreb bo opravljen ročno in se bo o njem vodil zapisnik. Zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanj ni mogoča.
Komisija bo sestavljena iz naslednjih članov: Marko Bogovac (direktor ASPN d.o.o.), Emir Mašić(marketing oddelek ASPN d.o.o.), Miro Ćorić (odgovorni urednik ASPN d.o.o)

7. člen: Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. člen: Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;
– morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
– kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

9. člen: Varovanje informacij in osebnih podatkov
Organizator nagradne igre je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre in za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi samovoljne odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri ter za obveščanje o nadaljnjih aktivnostih na področju delovanja in dejavnosti organizatorja po poteku nagradne igre.
Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v nagradni igri za namen njenega izvajanja, hranil v skladu z zakoni in predpisi. Osebni podatki, ki niso opredeljeni pa bodo po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrad nagrajenca oz. vseh udeležencev izbrisani. Dodatno opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).
Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je gdpr@sport-tv.si .
Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov info@sport-tv.si

10. člen: Davčne obveznosti
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. člen: Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. člen: Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani ŠPORT TV. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.sport-tv.si pri organizatorju nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@sport-tv.si. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 6. 12. 2018

Priporočamo še

1

Gregor Gajšek: Stopicanje na mestu...Več

2

MRAVLJA: River – Boca: finale z zvrhano mero »sramu« in visoke napetosti...Več

3

Luka Modrić: prefinjenost v službi kolektiva...Več

Najbolj brano ta mesec

1

VIDEO: Dončić v slogu Jamesa ali Jordana – sam popeljal svoje do zmage...Več

2

VIDEO: VRTILJAK Dončić, Luka v obup spravljal obrambo Bostona...Več

3

VIDEO: 3 minute poezije, Dončić s 23 točkami razbil Čarovnike...Več