pismo ikona
šport TV 1 logo
06:55
Roma - Udinese Serie A
šport TV 2 logo
06:45
Fiorentina - Sassuolo Serie A
šport TV 3 logo
06:50
Chicago - Buffalo NHL

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNA IGRA: “VN LOMBARDIJE 2019”

Avtor: Gregor Kovačič
30. 3. 2019, 06.11

V spodnjih pravilih najdete splošne pogoje in navodila nagradne igre “VN TRENTINA 2019”

1. člen: Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »“VN TRENTINA 2019”« (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: ASPN d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, matična številka 2189704000, davčna številka: 24319007 (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 9.5. 2019, vključno 10. 5. 2019. Vsi udeleženci, ki na naši spletni strani glasujejo, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

2. člen: Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z gledalci in obveščanje o vsebinah in ostalih aktivnostih ŠPORT TV. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. člen: Udeleženci
Nagradna igra poteka preko uradnega spletne strani ŠPORT TV, spletne strani www.sport-tv.si in ostalih digitalnih komunikacijskih kanalov, ki jih organizator uporablja. V nagradni igri za nagrade lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali izven meja Slovenije, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji ter na FB objavi oddajo svoj odgovor na nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje se glasi: NAPIŠITE IME MOTOKROSISTA, KI JE LETA 2016 DOBIL PREIZKUŠNJO MXGP V MANTOVI?

. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in s svojimi osebnimi podatki.
V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji in izvajalci nagradne igre, to so zaposleni v ASPN d.o.o. in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).
– elektronski naslov
– ime in priimek
– naslov bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).
Osebni podatki bodo uporabljeni za žreb nagrajenca, nagrajenca o prevzemu nagrade in pozivu k predložitvi osebnih podatkov za prevzem nagrade ter za obveščanje o nadaljnjih marketinških aktivnostih (novice, obveščanje o ponudbi in programskem sporedu) na področju delovanja in dejavnosti organizatorja po poteku nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre podajo privolitev za uporabo, upravljanje in obdelavo podatkov za namene te nagradne igre, na ta način se strinjajo, da so v primeru pravilnega odgovora vključeni v žreb za eno od nagrad. Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu info@sport-tv.si ali prek zasebnega sporočila na ŠPORT TV FB strani.

4. člen: Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da pod objavo nagradne igre na Fb profilu dogovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo ostale obveznosti.
Večkratnih komentarjev iste osebe oz. istega FB profila v zaključku nagradne igre ne bomo upoštevali.
O dobitnikih nagrade bo odločal žreb.
Stroški prevoza in namestitve niso vključeni v nagradno igro in niso predmet nagradne igre.

5. člen: Nagrade
V nagradnem skladu je:
– 2X2 vstopnici za ogled VN LOMBARDIJE, dne 12.5. 2019
Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljive in ni mogoče zahtevati njegove denarne protivrednosti.

6. člen: Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki
Pregled komentarjev in žrebanje bo potekalo 10.5. 2019. Na sedežu podjetja ASPN d.o.o., izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Žreb bo opravljen ročno in se bo o njem vodil zapisnik. Zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanj ni mogoča.
Komisija bo sestavljena iz naslednjih članov: Marko Bogovac (direktor ASPN d.o.o.), Gregor Kovačič (marketing oddelek ASPN d.o.o.), Miro Ćorić (odgovorni urednik ASPN d.o.o)

7. člen: Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nagrado bo nagrajenec prejel na samem prizorišču dirke.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. člen: Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;
– morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
– kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

9. člen: Varovanje informacij in osebnih podatkov
Organizator nagradne igre je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre in za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi samovoljne odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri ter za obveščanje o nadaljnjih aktivnostih na področju delovanja in dejavnosti organizatorja po poteku nagradne igre.
Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v nagradni igri za namen njenega izvajanja, hranil v skladu z zakoni in predpisi. Osebni podatki, ki niso opredeljeni pa bodo po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrad nagrajenca oz. vseh udeležencev izbrisani. Dodatno opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).
Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je gdpr@sport-tv.si .
Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov info@sport-tv.si

10. člen: Davčne obveznosti
Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. člen: Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. člen: Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani ŠPORT TV. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.sport-tv.si pri organizatorju nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@sport-tv.si. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Ljubljani, 9.5. 2019

Zadnje video vsebine

1

VIDEO: Dybala kot Messi, Ronaldo kot topničarji, Costa v “pajka”...Več

2

VIDEO: Sassuolo do remija z evrogolom v zadnji minuti...Več

3

VIDEO: Ribery kot v najboljših letih, pošalil se je z obrambo Lazia...Več

Najbolj brano ta mesec

1

Kakšna blamaža Barce! Katalonci vodili z 2:0, tri sekunde pred koncem pa izgubili...Več

2

Oblak: Beckenbauerju sem rekel, ti samo javi pa pridem!...Več

3

Oblak madridski kralj prostih strelov (VIDEO)...Več