pismo ikona
šport TV 1 logo
04:30
Brazilija - Bolivija Copa America
šport TV 2 logo
04:45
Bolivija - Peru Copa America
šport TV 3 logo
04:40
Avstralija - Kazahstan Svetovna liga

1. Področje uporabe

Ta Pravila in pogoji uporabe spletne strani in politika varstva zasebnosti se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletišča oziroma spletne strani www.sport-tv.si, ki je v lasti ASPN d.o.o  Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki je tudi upravljavec spletne strani in upravljavec osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: upravljavec) ter določajo pogoje njene uporabe ter politiko varstva osebnih podatkov, ki je sledimo.

2. Uporaba spletne strani

Uporabnik potrjuje, da je z vstopom na spletno stran izvajalca skrbno prebral ta Pravila in pogoji uporabe spletne strani in politika varstva zasebnosti in da se z njimi strinja ter da jih sprejema v celoti.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, priporočamo, da te spletne strani ne uporabljate in jo zapustite.

3. Omejitev odgovornosti

ŠPORT TV se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. ŠPORT TV prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Uporabnikom spletne strani zato predlagamo, da v kolikor gre za podatke, ki so pomembni za njihove odločitve, da te ažurno preverjajo pri info@sport-tv.si.

ŠPORT TV ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti ŠPORT TV, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

ŠPORT TV si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. ŠPORT TV ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

4. Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je ŠPORT TV, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Avtorska dela so: prispevki, besedila, fotografije, razporeditve, design, video, glasba, ilustracije, grafični elementi, znaki in znamke in podobno. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Imetniki avtorske pravice na avtorskih delih objavljenih na spletni strani so lahko tudi zaposleni, partnerji, pogodbeni sodelavci ali tretje osebe, kar je ustrezno označeno.

Uporabnikom je dovoljeno le prebirati spletno stran ter uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Kadar je podano dovoljenje uporabniku za uporabo avtorskega dela na spletni strani, mora uporabnik jasno označiti, da gre za avtorsko delo ŠPORT TV in navesti vir pridobitve.

5. Politika varstva osebnih podatkov

5.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v Klub ŠPORT TV ali kot uporabnika e-novic, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Na spletišču ŠPORT TV so lahko objavljene različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo z drugo pravno osebo. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja. Podatki, ki se zbirajo za namen organiziranja nagradne igre se hranijo tako dolgo, kolikor je potrebno za izvedbo nagradne igre ter podelitev darila oziroma kolikor določa legitimen interes upravljavca.

Kadar upravljavec pridobiva osebne podatke na podlagi privolitve, mora biti privolitev jasna in izrecno izražena volja posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

5.2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je ŠPORT TV ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s ŠPORT TV. 

 • – Prijava v Klub ŠPORT TV Podatki pridobljeni iz pristopne izjave v Klub ŠPORT TV

V primeru uporabe spletišča ŠPORT TV se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji v Klub ŠPORT TV na spletišču s klikom na prazno okno označi, katere podatke in za kateri namen jih ŠPORT TV lahko obdeluje in klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s temi Pravili in pogoji uporabe spletne strani in politiko varstva zasebnosti. V kolikor se uporabnik s temi Pravili ne ne strinja, predlagamo, da nemudoma preneha uporabljati spletno stran ŠPORT TV.

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v pristopno izjavo: ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto, e-pošta, stacionarni telefon, številka mobilnega telefona ter status (opcijsko).

Upravljavec uporablja vaše osebne podatke, in sicer: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, številka stacionarnega oziroma mobilnega telefona iz Pristopne izjave za namene poslovanja s kartico Kluba ŠPORT TV in koriščenja ugodnosti, ki jih ŠPORT TV nudi imetnikom kartice Kluba ŠPORT TV ter za neposredno trženje, kar zajema obveščanje o dogodkih, novostih poslovanja, posebnih ugodnostih ponudbe ŠPORT TV. Za prijavo v Klub ŠPORT TV je strinjanje z obdelavo navedenih osebnih podatkov obvezno. Dodajamo, da je obvezen podatek le ena telefonska številka, na katero vas bomo na primer v izrednih primerih morebitne odpovedi predstav ali izjemnih ponudb zagotovitve akcijskih kar za posamezne predstave oziroma dogodkov, o navedenem lahko ažurno obvestili.

Podatek o statusu za prijavo v Klub ŠPORT TV ni obvezen podatek. Zbiramo ga z namenom proučevanje nakupnih navad in posledično prilagoditve ponudb glede na označitev statusa, na podlagi česar boste upravičeni do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti. (Za prijavo v strinjanje z obdelavo navedenih osebnih podatkov ni obvezno).

 • – Pošiljanje e-novic

Z vpisom svojega elektronskega naslova na spletni strani www.sport-tv.si se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo javni zavod ŠPORT TV obveščal o dogodkih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice se vpišete tudi v bazo prejemnikov ugodnosti (popusti, nagradne igre), ki jih ŠPORT TV nudi prejemnikom e-novic.

Za prijavo na e-novice ŠPORT TV zbira sledeče podatke: e-naslov, IP, v primeru, da se prijavite kot registrirani član, pa tudi ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto, e-pošta, stacionarni telefon, številka mobilnega telefona ter status (opcijsko).

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega boste do preklica prijavljeni na e-novice ŠPORT TV (t. i. opt-in odobritev). Kadarkoli lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahtevate, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vaši zahtevi bo ugodeno najkasneje v 15 dneh od dneva prejema zahteve.

5.3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletišču ob registraciji v Klub ŠPORT TV, pri kateri s klikom na prazna okna s katerimi potrdi uporabo svojih osebnih podatkov ter klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisane v točki 5.2.

Uporabnik je izključno sam odgovoren za pravilnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu.

5.4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

5.5. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov.

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z javnim zavodom ŠPORT TV, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov uporabnikov na teh spletnih straneh.

Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

5.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

Čas hrambe je:

 • – Podatki podani za namen članstva v Klubu ŠPORT TV se hranijo za čas članstva;
 • – Podatki podani za namen pošiljanja e-novic se hranijo do odjave posameznika;

5.7. Pravice uporabnika

ŠPORT TV zagotavlja uresničevanje vseh pravic uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.

Od ŠPORT TV lahko kadar koli zahtevate:

 • – podatek o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki;
 • – dostop do lastnih osebnih podatkov (vpogled in njihovo prepisovanje), za prepis katerih vam bomo skladno s pravilnikom, ki ureja zaračunavanje stroškov pri izvrševanju posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, zaračunali materialne stroške;
 • – informacije v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov (namen obdelave, vrsta podatkov, uporabnikih podatkov, času hrambe);
 • – popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, kar bomo popravili v najkrajšem možnem času od posredovanja obvestila (»pravica do popravka« po 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • – izbris vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«, če so izpolnjene predpostavke po 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, posebej pa v primeru preklica privolitve);
 • – pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih – zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • – pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • – prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
 • – prenos podatkov, skladno s pogoji iz 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • – preklic privolitve.

Za izvajanje katerekoli od vaših pravic nas kontaktirajte na info@sport-tv.si.

Vaše pravice se izvajajo skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi.

5.8. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče preko profila Klub ŠPORT TV daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev ali ostalih aktivnosti javnega zavoda ŠPORT TV.

5.9. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča ŠPORT TV, ki je dosegljiva na elektronski naslov info@sport-tv.si in vam bo odgovorila v najkrajšem možnem času.

6. Spremembe Pravil in pogojev uporabe spletne strani in politika varstva zasebnosti ter Politike piškotkov

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča. Za kakršne koli posledice sprememb Pravil in pogojev uporabe spletne strani in politike varstva zasebnosti ter Politike piškotkov ŠPORT TV ne prevzema nobene odgovornosti.

Na spletnih straneh bodo objavljeni vsakokratno veljavna Pravila in pogoji uporabe spletne strani in politika varstva zasebnosti ter Politika piškotkov, sprejeta skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi. Zadnja veljavna verzija splošnih pogojev je na koncu dokumenta označena z navedbo datuma, od kdaj Pravila in pogoji uporabe spletne strani in politika varstva zasebnosti ter Politika piškotkov veljajo.

7. Kontakt in prijava kršitev

Za vse pripombe, vprašanja, pritožbe, kršitve ali uporabniške izkušnje povezane s spletno stranjo lahko naslovite na nas preko e-naslova:  info@sport-tv.si ali po pošti na naslov Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija

8. Reševanje sporov in uporaba prava

Za spore, ki bi izvirali iz uporabe te spletne strani ali e-novic, se bomo trudili, da se predmetni spori čim prej rešijo sporazumno. V kolikor to ne o mogoče je pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporablja se pravo Republike Slovenije.

9. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se uporabljajo od dneva sprejema in objave dalje do njihovega preklica oziroma do morebitne spremembe.

Splošni pogoji veljajo od dne 25.5.2018.

ASPN d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, Slovenija