page name
Etični kodeks Š3

Etični kodeks Š3


09. november 2016. ob 16:47 | zadnja sprememba: 09. november 2016. ob 16:47


Aspn d.o.o.
Poljanski nasip 8
1000 Ljubljana

sprejema naslednji
ETIČNI KODEKS PROGRAMA ŠPORT TV 


1. člen

Izdajatelj televizijskega programa Šport TV sprejema etični kodeks, s katerim uveljavlja samoregulativna pravila zaščite otrok in mladoletnih pred programskimi vsebinami, ki bi lahko škodovale fizičnemu, psihičnemu in moralnemu razvoju otrok in mladoletnih.

2. člen

Etični kodeks pripravlja odgovorni urednik izdajatelja, ki skrbi za njegovo skladnost z zakonom in za vključevanje pravil kodeksa v delovne procese znotraj družbe izdajatelja.
Odgovorni urednik pripravlja tudi letna poročila o izvajanju kodeksa in jih ustrezno posreduje pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo.

3. člen

Programska zasnova programa Šport TV ne vsebuje pornografskih vsebin in vsebin pretiranega nasilja ali drugih vsebin, ki bi resno škodovale fizičnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov.

4. člen

Posamezne vsebine programske zasnove programa Šport TV v čim večji meri spodbujajo otroke in mladoletnike k  aktivni športni udeležbi in fair-playu v športu.

5. člen

Športni komentatorji ne bodo s svojim komentiranjem spodbujali narodne, verske, rasne, spolne ali druge neenakopravnosti, nasilje in vojne, ter izzivali narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.

6. člen

Odgovorni urednik prejema pritožbe gledalcev v zvezi z izvajanjem etičnega kodeksa, pri čemer ima na voljo 30 delovnih dni za presojo o utemeljenosti pritožbe in odgovor nanjo.

7. člen

Izdajatelj bo etični kodeks objavil na spletni strani.Zadnje noviceMorje vsebin